جلسه علنی شورا - روز: سه شنبه - تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۵ - ساعت ۱۶ - جهت حضور در جلسه با تلفن ۰۶۱۵۲۶۲۳۱۱۱ هماهنگی شود.

آخرین مطالب

۱۳۹۶-۰۹-۲۱

گزارش جلسه شماره ۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه در روزسه شنبه مورخ ۹۶/۹/۲۱ ساعت ۱۶:۱۵ در محل […]
۱۳۹۶-۰۹-۰۹

گزارش جلسه شماره ۸ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۸ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرامیدیه روز دوشنبه مورخ ۹۶/۹/۲۰ ساعت ۱۶ […]
۱۳۹۶-۰۹-۰۷

گزارش جلسه شماره ۱۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۵ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۹/۷ رأس ساعت ۱۶ […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۳

گزارش جلسه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۸/۲۳ ساعت ۱۶ با […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۱

گزارش جلسه شماره ۷ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۲۱ […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۱

گزارش جلسه شماره ۴ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون عمران شورای شهر روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۲۱ ساعت ۱۶ با […]

پخش زنده جلسلت علنی شورای اسلامی شهر امیدیه