جلسه علنی شورا - روزهای: سه شنبه - ساعت ۱۸ - جهت حضور در جلسه با تلفن ۰۶۱۵۲۶۲۳۱۱۱ هماهنگی شود.

آخرین مطالب

۱۳۹۸-۰۵-۳۰

گزارش جلسه شماره۷۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

   
۱۳۹۸-۰۵-۲۲

گزارش جلسه شماره ۷۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم ۱- مشخصات جلسه: شماره […]
۱۳۹۸-۰۵-۲۰

گزارش جلسه شماره ۷۰ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۰ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم […]
۱۳۹۸-۰۵-۲۰

گزارش جلسه شماره ۷۰کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۰کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه کمیسیون های شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم […]
۱۳۹۸-۰۵-۰۱

گزارش جلسه شماره ۶۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۹ شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم ۱- مشخصات جلسه: شماره […]
۱۳۹۸-۰۴-۳۱

گزارش جلسه شماره ۶۹ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۹ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه کمیسیون های شورای اسلامی شهر امیدیه دوره […]

گزارش

103+

جلسات شورا


111+

مصوبات


32+

کمیسیون ها


8+

اخبار و نامه ها


پخش زنده جلسات علنی شورای اسلامی شهر امیدیه