جلسه علنی شورا - روز: سه شنبه - تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۲۳ - ساعت ۱۶ - جهت حضور در جلسه با تلفن ۰۶۱۵۲۶۲۳۱۱۱ هماهنگی شود.

آخرین مطالب

۱۳۹۶-۰۸-۲۳

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق در خصوص اینکه شهرداری در نظر دارد نسبت به […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۳

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد تعداد ۸ […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۳

گزارش جلسه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۸/۲۳ ساعت ۱۶ با […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۱

گزارش جلسه شماره ۷ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۲۱ […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۱

گزارش جلسه شماره ۴ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون عمران شورای شهر روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۲۱ ساعت ۱۶ با […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۹

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص استرداد وجه به آقای محمد شفیع […]

پخش زنده جلسلت علنی شورای اسلامی شهر امیدیه در اینستاگرام