جلسه علنی شورا - روزهای: سه شنبه - ساعت ۱۸ - جهت حضور در جلسه با تلفن ۰۶۱۵۲۶۲۳۱۱۱ هماهنگی شود.

آخرین مطالب

۱۳۹۷-۰۴-۱۹

گزارش جلسه شماره ۳۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۵ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه روزسه شنبه مورخ ۹۷/۴/۱۹ ساعت ۱۸:۳۰ با حضور اعضاء […]
۱۳۹۷-۰۴-۱۹

گزارش جلسه شماره ۱۶ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۶ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرامیدیه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ ساعت […]
۱۳۹۷-۰۴-۱۹

گزارش جلسه شماره ۵ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۵ مشترک کمیسیون های شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهرامیدیه روز سه شنبه  مورخ […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۵

گزارش جلسه شماره ۳۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۴ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه روزسه شنبه مورخ ۹۷/۴/۵ ساعت ۱۹ با حضور اعضاء […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۵

گزارش جلسه شماره ۱۵ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۵ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرامیدیه روز سه شنبه مورخ ۹۷/۴/۵ ساعت […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۵

گزارش جلسه شماره ۴ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴ مشترک کمیسیون های شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهرامیدیه روز سه شنبه مورخ […]

گزارش

35+

جلسات شورا


49+

مصوبات


17+

کمیسیون ها


7+

اخبار و نامه ها


پخش زنده جلسات علنی شورای اسلامی شهر امیدیه