یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست. امام خمینی(ره)
دوستانی که زندگی نامه و عکسی از شهدای امیدیه دارند به ایمیل omidiyehshora@gmail.com یا تلگرام aghajari57_ir@ ارسال فرمایید. تا در سایت قرار گیرد.