۱۳۹۶-۰۸-۲۳

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق در خصوص اینکه شهرداری در نظر دارد نسبت به […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۳

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد تعداد ۸ […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۹

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص استرداد وجه به آقای محمد شفیع […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۹

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص واگذاری خط تلفن همراه به آقای […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۹

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه درخصوص نامه شماره فوق شهرداری و با توجه به فرمایشات امام خمینی(ره) […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۹

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه درخصوص نامه شماره فوق شهرداری و با توجه به فرمایشات امام خمینی(ره) […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۵

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص استرداد وجه به آقای فاخر عساکره […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۸

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۱ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص استرداد وجه آقای علی محمدی مبنی […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۸

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۱ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص همکاری آقای محمدرضا خوش اخلاق بعنوان […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۱

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۰ شورای اسلامی شهر امیدیه با توجه به انصراف آقای نصرالدین کریمی بهبهانی از تقبل سمت شهردار […]