۱۳۹۶-۱۰-۱۹

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۸ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص برگزاری جشنواره  مسابقات قرآنی ، فرهنگی […]
۱۳۹۶-۱۰-۱۹

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۸ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص برگزاری جشنواره مسابقات ورزشی در رشته […]
۱۳۹۶-۱۰-۰۵

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص واگذاری لایروبی ، جاروکشی و تنظیفات […]
۱۳۹۶-۱۰-۰۵

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری درخصوص اجرای فضای سبز بین کوی طالقانی و […]
۱۳۹۶-۰۹-۲۱

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق مبنی بر اینکه  شهرداری در نظر دارد جهت پیشرفت […]
۱۳۹۶-۰۹-۲۱

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص انتخاب آقای محمد افضلی به عنوان […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۳

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق در خصوص اینکه شهرداری در نظر دارد نسبت به […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۳

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد تعداد ۸ […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۹

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص استرداد وجه به آقای محمد شفیع […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۹

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص واگذاری خط تلفن همراه به آقای […]