۱۳۹۸-۰۳-۰۴

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد وسایل […]
۱۳۹۸-۰۳-۰۴

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه    نامه شماره فوق مبنی بر اینکه، شهرداری در نظر دارد مبلغ […]
۱۳۹۸-۰۲-۳۱

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۵ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری […]
۱۳۹۸-۰۲-۱۷

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۴ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری در خصوص تخصیص مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال (چهارصد […]
۱۳۹۸-۰۲-۱۷

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۴ شورای اسلامی شهر امیدیه    نامه شماره فوق شهرداری در خصوص تفویض مبلغ ۳۰۰میلیون ریال (سی […]
۱۳۹۸-۰۲-۰۴

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۲ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره ۶۱۳/۹۸-۲۵/۱/۹۸ شهرداری امیدیه مبنی بر اختصاص ۱۰۰۰متر مربع از […]
۱۳۹۸-۰۲-۰۳

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره ۱۶۵۲۴/۹۷-۲۶/۱۲/۹۷ شهرداری امیدیه مبنی بر دفترچه متمم بودجه سال […]
۱۳۹۸-۰۱-۲۰

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره ۱۶۷۳۱/۹۷-۲۲/۱۲/۹۷شهرداری امیدیه در خصوص تمدید مأموریت آقای اسدالله علوی […]
۱۳۹۸-۰۱-۲۰

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره۶۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره ۱۹۲/۹۸-۱۷/۱/۱۳۹۸ شهرداری امیدیه مبنی بر استفاده از مؤسسات حقوقی جهت […]
۱۳۹۷-۱۲-۲۱

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۵۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره۵۹ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه درخواست آقای ایمان شریفات عضو محترم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر […]