۱۳۹۷-۰۲-۲۵

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه بودجه سال ۱۳۹۷شورای اسلامی شهر امیدیه به مبلغ ۳/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال در جلسه […]
۱۳۹۷-۰۱-۲۸

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص تخفیف عوارض پروانه ساخت یک طبقه […]
۱۳۹۷-۰۱-۲۸

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص الحاق قطعه زمینی به مساحت ۴۰/۹۰ […]
۱۳۹۷-۰۱-۲۸

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص الحاق قطعه زمینی به مساحت ۴۸ […]
۱۳۹۷-۰۱-۲۸

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص برگزاری جشن با شکوه، به مناسبت […]
۱۳۹۷-۰۱-۲۷

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص دفترچه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری […]
۱۳۹۶-۱۲-۲۰

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص نیاز به خدمات خانم سارا شریفی […]
۱۳۹۶-۱۲-۲۰

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری درخصوص نیاز به خدمات سید ابراهیم رضوی نسب […]
۱۳۹۶-۱۲-۲۰

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص پرداخت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به پرسنل […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۵

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص اختصاص زمین به ابعاد ۲/۵ در […]