گزارش جلسه شماره ۱۱ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

گزارش جلسه شماره ۱۱ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش جلسه شماره ۱۱ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

    جلسه روز دوشنبه مورخ۱۷/۷/۹۶ ساعت ۱۸ در محل شورای شهربا قرائت آیاتی از کلام الله مجید و ذکر صلوات آغاز شد ، نتایج آن پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر می باشد:

  • آقای عباس قدیری نژاد بعنوان رئیس کمیسیون و آقای مهران افضلی بعنوان منشی کمیسیون انتخاب گردیدند.
  • قبول انصراف آقای علی محمدی از گرفتن زمین در سایت مشاغل مزاحم و استرداد وجه به ایشان.
  • بحث و بررسی پیرامون تاکسی بیسیم منوط به اعلام نظر کارشناسی شهرداری از لحاظ فنی و حقوقی.

 

دیدگاه ها بسته شده است