گزارش جلسه شماره ۶۵ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

گزارش جلسه شماره ۶۵ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش جلسه شماره ۶۵ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

 

بسمه تعالی

صورتجلسه کمیسیون های شورای اسلامی شهر امیدیه

دوره پنجم

۱- مشخصات جلسه کمیسیون مشترک:

شماره جلسه: ۴ روز: دوشنبه    ساعت شروع:  ۳۰/۱۷
تاریخ جلسه:  ۳۰/۲/۹۸         مکان جلسه:سالن جلسات شورا  ساعت پایان:  ۳۰/۱۹

 

۲-اعضای حاضر در جلسه کمیسیون:

 

ردیف نام ونام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ محمدرضا آقاجری
۲ حمید رفیعی
۳ ایمان شریفات
۴ عباس قدیری نژاد
۵ بهنام منجی
۶ مهران افضلی
۷ خسرو ناصریان

 

۳-اعضای غایب در جلسه کمیسیون :

­­­ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱   ۳
۲   ۴

 

۴-مدعوین حاضر درجلسه کمیسیون:

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت امضاء ملاحظات
۱ محمدرضا شریفات شهرداری شهردار
۲ محمد افضلی شهرداری معاونت اداری ومالی
۳ علی کوهگرد شهرداری معاونت فنی وشهرسازی
۴ محمدعلی شریفات شهرداری مالی

بسمه تعالی

صورتجلسه کمیسیون های شورای اسلامی شهر امیدیه

دوره پنجم

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه در کمیسیون:

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید در ابتدا ریاست شورای اسلامی شهر امیدیه آقای محمدرضا آقاجری ضمن خوشامدگویی به اعضاء محترم، قبولی طاعات و عبادات ایشان و غنیمت شمردن شبهای قدر پیشاپیش شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) را تسلیت عرض نموده، سپس وارد دستور کار جلسه شدند.

 

۶- دستور جلسه کمیسیون:

ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون مستندات قانونی
۱ نامه شماره ۲۳۸۸/۹۸-۳۰/۲/۹۸شهرداری امیدیه درباره مساعدت به مساجد امیدیه و میانکوه،پایگاههای مقاومت،مؤسسات قرآنی، هیأت های ورزشی. موافق
۲ نامه شماره ۲۱۰۳/۹۸-۲۴/۲/۹۸شهرداری امیدیه در خصوص فروش وسایل بازی فرسوده و غیرقابل استفاده پارک دولت از طریق مزایده موافق
۳ نامه شماره۲۳۷۴/۹۸-۳۰/۲/۹۸شهرداری امیدیه در خصوص استرداد مالیات و عوارض اضافه پرداختی و حل مشکلات احتمالی با اداره مالیات در زمینه مالیات بر ارزش افزوده. موافق
۴ نامه شماره ۲۳۴۱/۹۸-۳۰/۲/۹۸شهرداری در خصوص انجام عملیات تفکیک زباله از مبدأ تا محل دفن و واگذاری محل دفن با تجهیزات و ماشین آلات از طریق مزایده. موافق
۵ نامه شماره ۱۸۹۸/۹۸-۲۱/۲/۹۸شهرداری در خصوص الحاق قطعه زمینی به به مساحت ۵۶/۳۶مترمربع به واحد مسکونی آقای منصور شریفی در گلستان پنجم کوی گلستان. موافق
۶ نامه شماره ۲۳۸۲/۹۸-۳۰/۲/۹۸شهرداری در خصوص جایگزینی پروژه های نوسازی پارکهای شهر و افزایش محدوده شهری و مانیتورینگ به جای پروژه های احداث پل معلق و پل عابر پیاده پشت کوی گلستان. موافق
۷ تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری امیدیه به مبلغ چهارصد و پنجاه و نه میلیارد و ششصد وسی ویک میلیون ریال. موافق
 

۷-خلاصه مفید مذاکرات:

مذاکرات بند۱:موضوع نامه فوق مبنی بر مساعدت به مساجد امیدیه و میانکوه، پایگاههای مقاومت، مؤسسات قرآنی و هیأتهای ورزشی پس از بررسی اعضاء کمیسیون مورد موافقت قرار گرفت.

مذاکرات بند۲:موضوع نامه فوق مبنی بر فروش وسایل بازی فرسوده و مستعمل پارک دولت از طریق مزایده پس از بحث و بررسی مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

مذاکرات بند۳:موضوع نامه فوق مبنی بر استرداد مالیات و عوارض اضافه پرداختی و حل مشکلات احتمالی با اداره مالیات در زمینه مالیات بر ارزش افزوده با بررسی قانون و سپس بحث در این خصوص مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

مذاکرات بند۴:موضوع نامه فوق مبنی بر مزایده انجام عملیات تفکیک زباله از مبدآ تا محل دفن و واگذاری محل دفن با تجهیزات و ماشین آلات پس از بحث و بررسی اعضاء کمیسیون مورد موافقت قرار گرفت.

مذاکرات بند۵: موضوع نامه فوق مبنی بر الحاق قطعه زمینی به مساحت ۵۶/۳۶ مترمربع به واحد مسکونی آقای منصور شریفی در کوی گلستان گلستان پنجم پس از بررسی و بحث مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

مذاکرات بند۶:موضوع نامه فوق مبنی جایگزینی پروژه های نوسازی پارک های شهر و افزایش محدوه ی شهر و مانیتورینگ شهری به جای پروژه های احداث پل معلق و پل عابر پیاده پشت کوی گلستان پس از بررسی اعضاء کمیسیون مورد موافقت قرار گرفت.

مذاکرات بند۷: تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری امیدیه به مبلغ چهارصد و پنجاه و نه میلیارد و ششصد وسی ویک میلیون ریال پس از بررسی مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *