جلسات شورا

۱۳۹۶-۱۲-۲۰

گزارش جلسه شماره ۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه روزیکشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۱۶با حضور اعضاء شورا در […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۵

گزارش جلسه شماره ۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه روزسه شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶ با حضور اعضاء […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۴

گزارش جلسه شماره ۲۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۴ شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر امیدیه روزدوشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶ با […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۷

گزارش جلسه شماره ۲۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه علنی شورای اسلامی شهر امیدیه روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۷ رأس ساعت […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۶

گزارش جلسه شماره ۲۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۲ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۱۶ با تلاوت آیاتی چند از کلام الله […]
۱۳۹۶-۱۱-۰۲

گزارش جلسه شماره ۲۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۱ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲ ساعت ۱۶ با حضور اعضاء […]