جلسات شورا

۱۳۹۷-۰۴-۱۹

گزارش جلسه شماره ۳۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۵ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه روزسه شنبه مورخ ۹۷/۴/۱۹ ساعت ۱۸:۳۰ با حضور اعضاء […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۵

گزارش جلسه شماره ۳۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۴ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه روزسه شنبه مورخ ۹۷/۴/۵ ساعت ۱۹ با حضور اعضاء […]
۱۳۹۷-۰۳-۲۲

گزارش جلسه شماره ۳۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۳ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ رأس ساعت ۱۸ […]
۱۳۹۷-۰۳-۲۱

گزارش جلسه شماره ۳۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۲ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه روز سه شنبه مورخ ۹۷/۳/۲۱ ساعت ۱۸ با حضور […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۸

گزارش جلسه شماره ۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه روز سه شنبه مورخ ۹۷/۳/۸ ساعت ۱۸ با حضور […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۵

گزارش جلسه شماره ۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵ ساعت ۱۸ با حضور […]