۱۳۸۷-۰۷-۰۶

گزارش جلسه شماره ۳۵ مورخ ۷۸/۷/۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۵ شورای اسلامی شهر امیدیه     بدليل عدم حضور بموقع اعضاء جلسه رأس ساعت ۱۷ با صلوات حاضرين […]
۱۳۸۷-۰۳-۲۲

گزارش جلسه شماره ۱۱ مورخ ۷۸/۳/۲۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     جلسه رأس ساعت ۳۰/ ۱۸ با صلوات حاضرين شروع شد دستور جلسه […]
۱۳۷۹-۰۴-۲۱

گزارش جلسه شماره ۱۱۳ مورخ ۷۹/۴/۲۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره ۴۴۸۸ مورخ ۱۸/ ۴/ ۷۹ شهرداري قرائت شد مبني بر […]
۱۳۷۹-۰۴-۱۴

گزارش جلسه شماره ۱۱۰ مورخ ۷۹/۴/۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     نامه شماره ۴۲۵۷ مورخ ۱۴/ ۴/ ۷۹ در رابطه با خريد يكباب […]
۱۳۷۹-۰۴-۱۲

گزارش جلسه شماره ۱۰۹ مورخ ۷۹/۴/۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰۹ شورای اسلامی شهر امیدیه     دستور جلسه : بررسی آئین نامه داخلی شورا، جلسه رأس ساعت ۵/ […]
۱۳۷۹-۰۴-۰۵

گزارش جلسه شماره ۱۰۶ مورخ ۷۹/۴/۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰۶ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره ۲۷۵۹مورخ ۱۰/ ۳/ ۷۹شهرداري در خصوص تقاضاي آقاي مهران شادمانيان مبني […]