۱۳۹۳-۰۴-۱۰

گزارش جلسه شماره ۳۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ ساعت ۳۰/۱۸  با حضوراعضاء و تلاوت قرآن کریم آغاز گردید […]
۱۳۹۳-۰۳-۲۵

گزارش جلسه شماره ۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه اعضای شورای شهر امیدیه در تاریخ ۲۵/۳/۹۳ رأس ساعت ۳۰/۱۷ با فرمایشات […]
۱۳۹۳-۰۲-۳۰

گزارش جلسه شماره ۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه در مورخه ۳۰/۲/۹۳ با حضور اعضاء شورا و تلاوت قرآن کریم و […]
۱۳۹۳-۰۲-۱۶

گزارش جلسه شماره ۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه در مورخه ۱۶/۲/۹۳ با حضور اعضاء شورا و تلاوت قرآن کریم و […]
۱۳۹۳-۰۲-۰۲

گزارش جلسه شماره ۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه در مورخه ۲/۲/۹۳ ساعت ۳۰/۱۶ با حضور اعضاء محترم شورا و تلاوت […]
۱۳۹۳-۰۱-۱۹

گزارش جلسه شماره ۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه   اولین جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه در سال ۹۳ با حضور اعضاء روز […]