جلسات شورا

۱۳۹۶-۰۹-۰۷

گزارش جلسه شماره ۱۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۵ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۹/۷ رأس ساعت ۱۶ […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۳

گزارش جلسه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۸/۲۳ ساعت ۱۶ با […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۹

گزارش جلسه شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۸/۹ ساعت ۱۶ با […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۵

گزارش جلسه شماره ۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۷/۲۵ ساعت ۱۶ با […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۸

گزارش جلسه شماره ۱۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورا روز سه شنبه مورخ ۹۶/۷/۱۸ ساعت ۱۶ با تلاوت آیاتی چند از […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۱

گزارش جلسه شماره ۱۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۷/۱۱ ساعت ۱۶:۳۰ با […]