جلسات شورا

۱۳۹۷-۰۲-۱۰

گزارش جلسه شماره ۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه روزدوشنبه مورخ ۹۷/۲/۱۰ ساعت ۱۰ صبح با حضور اعضای […]
۱۳۹۷-۰۱-۲۸

گزارش جلسه شماره ۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه روزسه شنبه مورخ ۹۷/۱/۲۸ ساعت ۱۸ با حضور اعضاء […]
۱۳۹۷-۰۱-۲۷

گزارش جلسه شماره ۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱/۲۷ ساعت ۱۸/۳۰ با حضور اعضاء […]
۱۳۹۶-۱۲-۲۰

گزارش جلسه شماره ۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه روزیکشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۱۶با حضور اعضاء شورا در […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۵

گزارش جلسه شماره ۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه روزسه شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶ با حضور اعضاء […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۴

گزارش جلسه شماره ۲۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۴ شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر امیدیه روزدوشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶ با […]