جلسات هیئت رئیسه

۱۳۹۶-۰۸-۲۱

گزارش جلسه شماره ۷ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۲۱ […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۷

گزارش جلسه شماره ۶ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۷ ساعت ۱۷:۳۰ […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۴

گزارش جلسه شماره ۵ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۵ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه      جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۴ ساعت […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۷

گزارش جلسه شماره ۴ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۱۷ ساعت ۱۸/۳۰ در سالن اجتماعات شورا برگزار […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۰

گزارش جلسه شماره ۳ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه براساس دعوت از هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه ای در […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۲

گزارش جلسه شماره ۲ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه براساس دعوت ازهیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه ای در روز […]