جلسات هیئت رئیسه

۱۳۹۷-۰۴-۱۹

گزارش جلسه شماره ۱۶ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۶ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرامیدیه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ ساعت […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۵

گزارش جلسه شماره ۱۵ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۵ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرامیدیه روز سه شنبه مورخ ۹۷/۴/۵ ساعت […]
۱۳۹۷-۰۳-۲۱

گزارش جلسه شماره ۱۴ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۴ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه روز دوشنبه مورخ ۹۷/۳/۲۱ ساعت […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۶

گزارش جلسه شماره ۱۳ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۳ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرامیدیه روز یکشنبه مورخ ۹۷/۳/۶ ساعت ۱۹/۳۰ […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۴

گزارش جلسه شماره ۱۲ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۲ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه روز دوشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۴ ساعت۳۰/۱۷ […]
۱۳۹۷-۰۱-۲۷

گزارش جلسه شماره ۱۱ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرامیدیه روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱/۲۷ ساعت ۱۸ […]