۱۳۹۷-۱۰-۱۷

گزارش جلسه شماره ۴۹ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۹ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه     جلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرامیدیه روز دوشنبه مورخ ۱۷/۱۰/۹۷ […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۶

گزارش جلسه شماره ۴۸ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۸ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه روز دوشنبه مورخ ۲۶/۹/۹۷ […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۷

گزارش جلسه شماره ۴۷ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۷ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرامیدیه روز شنبه مورخ۱۷/۹/۹۷ ساعت۱۸ درسالن […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۲

گزارش جلسه شماره ۴۶ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۶ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه     جلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه روز دوشنبه مورخ […]
۱۳۹۷-۰۸-۲۸

گزارش جلسه شماره ۴۵ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۵ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه روز دوشنبه مورخ۲۸/۸/۹۷ ساعت۱۸ […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۳

گزارش جلسه شماره ۴۲ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۲ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه روز دوشنبه مورخ ۲۳/۷/۹۷ ساعت […]