۱۳۹۵-۰۷-۰۵

گزارش جلسه شماره ۱۱۳ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱۳ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه در تاریخ ۵/۷/۹۵ ساعت […]
۱۳۹۵-۰۶-۰۳

گزارش جلسه شماره ۱۱۱ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱۱ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   بر اساس دعوت نامه مورخ ۳/۶/۹۵ از  اعضاء شورای اسلامی شهر […]
۱۳۹۵-۰۵-۰۴

گزارش جلسه شماره ۱۱۰ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱۰ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه در تاریخ ۴/۵/۹۵ ساعت […]
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

گزارش جلسه شماره ۱۰۸ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰۸ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه      جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۵ […]
۱۳۹۵-۰۳-۰۳

گزارش جلسه شماره ۱۰۴ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰۴ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه در تاریخ ۳/۳/۱۳۹۵ ساعت […]
۱۳۹۵-۰۲-۱۹

گزارش جلسه شماره ۱۰۳ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰۳ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه در تاریخ ۱۹/۲/۹۵ ساعت […]