جلسات هیئت رئیسه

۱۳۹۶-۱۰-۱۸

گزارش جلسه شماره ۱۰ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرامیدیه روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۱۷ […]
۱۳۹۶-۱۰-۰۴

گزارش جلسه شماره ۹ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرامیدیه روزدوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۶:۱۵ درسالن […]
۱۳۹۶-۰۹-۰۹

گزارش جلسه شماره ۸ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۸ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرامیدیه روز دوشنبه مورخ ۹۶/۹/۲۰ ساعت ۱۶ […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۱

گزارش جلسه شماره ۷ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۲۱ […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۷

گزارش جلسه شماره ۶ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۷ ساعت ۱۷:۳۰ […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۴

گزارش جلسه شماره ۵ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۵ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه      جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۴ ساعت […]