جلسات هیئت رئیسه

۱۳۹۸-۰۱-۱۹

گزارش جلسه شماره ۶۰ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶۰ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم […]
۱۳۹۷-۱۰-۱۷

گزارش جلسه شماره ۴۹ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۹ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه     جلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرامیدیه روز دوشنبه مورخ ۱۷/۱۰/۹۷ […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۶

گزارش جلسه شماره ۴۸ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۸ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه روز دوشنبه مورخ ۲۶/۹/۹۷ […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۷

گزارش جلسه شماره ۴۷ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۷ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرامیدیه روز شنبه مورخ۱۷/۹/۹۷ ساعت۱۸ درسالن […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۲

گزارش جلسه شماره ۴۶ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۶ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه     جلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه روز دوشنبه مورخ […]
۱۳۹۷-۰۸-۲۸

گزارش جلسه شماره ۴۵ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۵ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه روز دوشنبه مورخ۲۸/۸/۹۷ ساعت۱۸ […]