جلسات هیئت رئیسه

۱۳۹۶-۰۷-۱۷

گزارش جلسه شماره ۴ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۱۷ ساعت ۱۸/۳۰ در سالن اجتماعات شورا برگزار […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۰

گزارش جلسه شماره ۳ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه براساس دعوت از هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه ای در […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۲

گزارش جلسه شماره ۲ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه براساس دعوت ازهیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه ای در روز […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۶

گزارش جلسه شماره ۱ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه رأس ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۹۶/۶/۶ جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر […]