۱۳۹۶-۰۷-۲۴

گزارش جلسه شماره ۲ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون خدمات شورای شهر روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۴ ساعت ۱۷ با […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۷

گزارش جلسه شماره ۱ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون شورای اسلامی شهر امیدیه روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۱۷ ساعت ۱۷ […]