۱۳۹۶-۰۷-۲۴

گزارش جلسه شماره ۱۲ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۲ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون خدمات شورای شهر روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۴ ساعت ۱۷ […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۷

گزارش جلسه شماره ۱۱ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون شورای اسلامی شهرامیدیه روز دوشنبه مورخ ۱۷/۷/۹۶ ساعت ۱۷ […]