۱۳۹۳-۰۴-۰۳

گزارش جلسه شماره ۳۳ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۳ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه    جلسه کمیسیون خدمات و بهداشت شهر با تلاوتی چند از کلام […]
۱۳۹۳-۰۳-۱۰

گزارش جلسه شماره ۳۰ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۰ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون خدمات شهر با تلاوتی چند از کلام الله مجید […]
۱۳۹۳-۰۱-۲۶

گزارش جلسه شماره ۲۷ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۷ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون خدمات شهر با تلاوتی چند از کلام الله مجید […]
۱۳۹۲-۱۱-۱۳

گزارش جلسه شماره ۲۱کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۱ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون خدمات شهر با تلاوتی چند از کلام الله مجید […]
۱۳۹۲-۱۰-۰۸

گزارش جلسه شماره ۱۶ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۶ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون خدمات شهر با تلاوتی چند از کلام الله مجید […]
۱۳۹۲-۰۸-۲۷

گزارش جلسه شماره ۱۴ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۴ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه   در مورخه ۲۷/۸/۹۲ روز دوشنبه ساعت۳۰/۱۶ جلسه ای با حضور امضاء […]