۱۳۹۷-۰۱-۲۷

گزارش جلسه شماره ۶ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۶ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون عمران و بودجه شورای شهرروز دوشنبه مورخ ۹۷/۱/۲۷ رأس ساعت […]
۱۳۹۶-۱۰-۰۴

گزارش جلسه شماره ۵ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۵ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۴ ساعت […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۱

گزارش جلسه شماره ۴ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون عمران شورای شهر روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۲۱ ساعت ۱۶ با […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۷

گزارش جلسه شماره ۳ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرامیدیه روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۷ ساعت ۱۷ […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۴

گزارش جلسه شماره ۲ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون عمران شورای شهر روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۰ با […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۷

گزارش جلسه شماره ۱ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۱۷ ساعت ۱۸ در محل شورای شهربا قرائت […]