۱۳۹۳-۰۱-۲۶

گزارش جلسه شماره ۲۷ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۷ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه        جلسه کمیسیون عمران و بودجه رأس ساعت۳۰/۱۶ مورخه ۲۶/۱/۹۳ با […]
۱۳۹۲-۱۲-۲۱

گزارش جلسه شماره۲۵ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۵کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه        جلسه کمیسیون عمران وبودجه رأس ساعت ۱۶ درمورخه۲۱/۱۲/۱۳۹۲ با حضور اعضاء […]
۱۳۹۲-۱۲-۱۱

گزارش جلسه شماره ۲۴ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۴کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون عمران وبودجه رأس ساعت ۳۰/۱۶ مورخه۱۱/۱۲/۱۳۹۲ با سلام و صلوات […]
۱۳۹۲-۱۰-۰۸

گزارش جلسه شماره ۱۶ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۶ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه   در مورخه۸/۱۰/۹۲ روز یکشنبه ساعت ۱۶ جلسه ای با حضور اعضاء […]
۱۳۹۲-۰۸-۱۸

گزارش جلسه شماره ۱۴ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۴کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه     در مورخه۱۸/۸/۹۲ روز یکشنبه ساعت۱۶ جلسه کمیسیون عمران و بودجه شورا با […]
۱۳۹۲-۰۸-۰۴

گزارش جلسه شماره ۱۳ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۳کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه   صورتجلسه شماره ۱       در مورخه ۴/۸/۹۲ رأس ساعت ۱۶ جلسه کمیسیون […]