۱۳۹۶-۰۷-۲۴

گزارش جلسه شماره ۲ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه     جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۴ ساعت ۱۷:۱۵ […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۷

گزارش جلسه شماره ۱ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۱۷ ساعت ۱۷:۳۰ با قرائت آیاتی از کلام […]