۱۳۹۷-۰۱-۲۷

گزارش جلسه شماره ۲۷ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۷ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱/۲۷ رأس ساعت ۱۶ […]
۱۳۹۶-۱۰-۱۸

گزارش جلسه شماره ۱۸ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۸ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر روزدوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۱۶:۱۵ با قرائت […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۴

گزارش جلسه شماره ۱۲ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۲ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۴ ساعت ۱۷:۱۵ […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۷

گزارش جلسه شماره ۱۱ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه       جلسه روز دوشنبه مورخ۱۷/۷/۹۶ساعت ۳۰/۱۷ با قرائت آیاتی از کلام […]