۱۳۹۳-۰۴-۰۷

گزارش جلسه شماره ۳۳ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۳ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه    در مورخه ۷/۴/۹۳ روز شنبه رأس ساعت ۳۰/۱۱ در محل ساختمان […]
۱۳۹۳-۰۳-۰۴

گزارش جلسه شماره ۳۰ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۰ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه   در مورخه ۴/۳/۹۳ روز یکشنبه رأس ساعت ۳۰/۱۱ در محل ساختمان […]
۱۳۹۲-۱۱-۰۱

گزارش جلسه شماره ۲۰ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۰ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه   در مورخه ۱/۱۱/۹۲ روز سه شنبه رأس ساعت ۱۱ در محل […]
۱۳۹۲-۰۹-۲۵

گزارش جلسه شماره ۱۵ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۵کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه   در مورخه ۲۵/۹/۹۲ روز دوشنبه رأس ساعت ۱۶ در محل ساختمان شورای […]
۱۳۹۲-۰۸-۱۱

گزارش جلسه شماره ۱۴ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۴کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه   در مورخه ۱۱/۸/۹۲ روز شنبه رأس ساعت ۳۰/۱۰ در محل ساختمان شورای […]