جلسات کمیسیون ها

۱۳۹۷-۰۱-۲۷

گزارش جلسه شماره ۴ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱/۲۷ رأس ساعت ۱۶ […]
۱۳۹۶-۱۰-۱۸

گزارش جلسه شماره ۳ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر روزدوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۱۶:۱۵ با قرائت […]
۱۳۹۶-۱۰-۰۴

گزارش جلسه شماره ۵ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۵ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۴ ساعت […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۱

گزارش جلسه شماره ۴ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون عمران شورای شهر روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۲۱ ساعت ۱۶ با […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۷

گزارش جلسه شماره ۳ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرامیدیه روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۷ ساعت ۱۷ […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۴

گزارش جلسه شماره ۲ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه     جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۴ ساعت ۱۷:۱۵ […]