جلسات کمیسیون ها

۱۳۹۶-۰۷-۲۴

گزارش جلسه شماره ۲ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون عمران شورای شهر روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۰ با […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۷

گزارش جلسه شماره ۱ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۱۷ ساعت ۱۸ در محل شورای شهربا قرائت […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۷

گزارش جلسه شماره ۱ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۱۷ ساعت ۱۷:۳۰ با قرائت آیاتی از کلام […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۷

گزارش جلسه شماره ۱ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون شورای اسلامی شهر امیدیه روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۱۷ ساعت ۱۷ […]