۱۳۹۶-۱۱-۰۲

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۱ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری امیدیه در خصوص دو جلد دفترچه عوارض پیشنهادی […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۷

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص یک جلد دفترچه ارزش منطقه ای […]
۱۳۹۶-۱۰-۱۹

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۸ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص برگزاری جشنواره  مسابقات قرآنی ، فرهنگی […]
۱۳۹۶-۱۰-۱۹

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۸ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص برگزاری جشنواره مسابقات ورزشی در رشته […]
۱۳۹۶-۱۰-۰۵

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری در خصوص واگذاری لایروبی ، جاروکشی و تنظیفات […]
۱۳۹۶-۱۰-۰۵

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه نامه شماره فوق شهرداری درخصوص اجرای فضای سبز بین کوی طالقانی و […]