۱۳۹۸-۰۵-۰۱

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۹شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۹ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری در خصوص افزایش ۲۰ درصدی تعرفه ذبح […]
۱۳۹۸-۰۴-۱۱

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۸ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر هزینه اعزام خانواده های محترم […]
۱۳۹۸-۰۳-۲۸

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۷ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد، جهت […]
۱۳۹۸-۰۳-۲۸

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۷ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد نسبت […]
۱۳۹۸-۰۳-۰۴

مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه، شهرداری در نظر دارد پروژه […]
۱۳۹۸-۰۳-۰۴

مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۶۶ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه، شهرداری در نظر دارد قطعه […]