۱۳۹۸-۰۵-۲۲

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۷۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۷۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری در خصوص تخصیص ۱۰۰متر مربع زمین بصورت […]
۱۳۹۸-۰۵-۲۲

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۷۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۷۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری در خصوص برگزاری مزایده بهره برداری از […]
۱۳۹۸-۰۵-۰۱

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۹ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری در خصوص افزایش ۲۰ درصدی تعرفه ذبح […]
۱۳۹۸-۰۴-۱۱

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۸ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر هزینه اعزام خانواده های محترم […]
۱۳۹۸-۰۳-۲۸

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۷ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد، جهت […]
۱۳۹۸-۰۳-۲۸

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۷ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد نسبت […]