۱۳۹۳-۰۴-۱۰

مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر تمدید مأموریت آقای غلامرضا عباسی […]
۱۳۹۳-۰۴-۱۰

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری مبنی بر افزایش نرخ کرایه تاکسی های […]
۱۳۹۳-۰۴-۱۰

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری درخصوص در خواست استرداد مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰ريال باقیمانده […]
۱۳۹۳-۰۴-۱۰

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   در خصوص تخصیص مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال جهت مساعدت و کمک به […]
۱۳۹۳-۰۴-۱۰

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری درخصوص در خواست استرداد مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ريال […]
۱۳۹۳-۰۳-۲۷

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲ شورای اسلامی شهر امیدیه   بودجه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر امیدیه به مبلغ ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰(یک میلیارد […]