۱۳۹۶-۰۴-۲۰

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۳۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۳۲ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری درخصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری امیدیه […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۶

مصوبه شماره ۱۱ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۱ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق پیرو درخواست اداره محترم ورزش و جوانان شهرستان […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۶

مصوبه شماره ۱۰ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱۰ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری درخصوص احداث بازارچه آبزیان با توجه به […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۶

مصوبه شماره ۹ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۹ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   با عنایت به تلاش شبانه روزی پرسنل شهرداری دربخش خدمات رسانی […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۶

مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد با […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۶

مصوبه شماره ۷ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۷ جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداری درخصوص مساعدت مالی به مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۵ریال […]