ایمان شریفات

shrifat
ایمان شریفات

مشخصات

نام: ایمان
نام خانوادگی: شریفات
سال تولد: ۱۳۶۵

تحصیلات

سطح تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: حسابداری

شغل

کارمند بانک ملی

اموال و دارایی

مسئولیت در شورا

خزانه دار شورا
رئیس کمیسیون فرهنگی شورا