بهنام منجی

monji
بهنام منجی

مشخصات

نام: بهنام
نام خانوادگی: منجی
سال تولد: ۱۳۶۵

تحصیلات

سطح تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: برق قدرت

شغل

کارشناس نظارت برق منطقه ای

اموال و دارایی

مسئولیت در شورا

دبیر دوم شورا
دبیر کمیسیون فرهنگی