خسرو ناصریان

naserian
خسرو ناصریان

مشخصات

نام: خسرو
نام خانوادگی: ناصریان
سال تولد: ۱۳۵۷

تحصیلات

سطح تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: تجارت و الکنرونیک

شغل

کارمند اصناف

اموال و دارایی

مسئولیت در شورا

دبیر کمیسیون خدمات