محمدرضا آقاجری

aghajari
محمدرضا آقاجری

مشخصات

نام: محمدرضا
نام خانوادگی: آقاجری
سال تولد: ۱۳۵۷

تحصیلات

سطح تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: ریاضی

شغل

معلم

اموال و دارایی

یک باب منزل شخصی واقع در علی آباد
یک دستگاه خوردرو سواری پراید

مسئولیت در شورا

رئیس شورای شهر