مهران افضلی

afzeli
مهران افضلی

مشخصات

نام: مهران
نام خانوادگی: افضلی
سال تولد: ۱۳۵۰

تحصیلات

سطح تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی

شغل

آزاد

اموال و دارایی

مسئولیت در شورا

دبیر کمیسیون عمران