گزارش تصویری میثاق نامه اعضای شورای اسلامی شهر امیدیه در دوره ی پنجم