۱۴۰۳-۰۲-۱۸

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۷۲ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری امیدیه در نظر دارد […]
۱۴۰۳-۰۲-۱۸

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۷۲ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد، تعداد […]
۱۴۰۳-۰۲-۱۸

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۷۲ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداري امیدیه موضوع درخواست اداره ورزش و جوانان […]
۱۴۰۳-۰۲-۰۴

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۷۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداري در خصوص لایحه تفريغ بودجه سال ۱۴۰۱ […]
۱۴۰۳-۰۱-۲۹

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۷۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   با عنایت به بند ج از فصل سوم بخشنامه بودجه سال […]
۱۴۰۳-۰۱-۲۷

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۶۹ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداري موضوع درخواست آقای طهران شریفی مبنی بر […]
۱۴۰۳-۰۱-۲۷

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۹ شورای اسلامی شهر امیدیه   با توجه به ارائه گزارش عملکرد درآمد – هزینه بهمن ماه […]
۱۴۰۳-۰۱-۲۷

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۹ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداري در خصوص اجرای پروژه های مصوب شهرداری […]
۱۴۰۲-۱۲-۲۷

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۶۸ شورای اسلامی شهر امیدیه   لایحه شماره فوق شهرداری امیدیه مبنی برپرداخت یک ماه مجموع حقوق […]
۱۴۰۲-۱۲-۲۷

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۶۸ شورای اسلامی شهر امیدیه     حسب درخواست تجدید نظر هیئت تطبیق مصوبات شهرستان امیدیه نسبت […]