۱۴۰۲-۰۶-۲۹

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۵۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   درخصوص درخواست تجدید نظر در مصوبه شماره ۵۱مورخ۲۱/ ۵/ ۱۴۰۲ از […]
۱۴۰۲-۰۶-۲۹

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۵۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   درخصوص درخواست تجدید نظر در مصوبه شماره ۵۱مورخ۲۱/ ۵/ ۱۴۰۲ از […]
۱۴۰۲-۰۶-۲۹

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۵۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر نرخ  پیشنهادی سرویس مدارس از سوی […]
۱۴۰۲-۰۵-۲۱

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۵۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   در خصوص موضوع ابلاغ دستورالعمل استانداری به شماره ۴۶۳۵/ ۴۲/ ۴۴ […]
۱۴۰۲-۰۵-۱۴

مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۵۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداري در خصوص اجرای جمع آوری هوشمند پسماندهای […]
۱۴۰۲-۰۵-۱۴

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۵۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداري با توجه به واریزی بخش دوم آلایندگی […]
۱۴۰۲-۰۵-۱۴

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۵۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   درخصوص اجرای پروژه سوله قوس دار در پارک کوهستان با عنایت […]
۱۴۰۲-۰۵-۱۴

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۵۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق مبنی بر واگذاری پروژه ساماندهی کوی یاسر( با […]
۱۴۰۲-۰۵-۱۴

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۵۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداري در خصوص آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان، […]
۱۴۰۲-۰۴-۲۵

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

سم الله الرحمن الرحیم مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۴۹ شورای اسلامی شهر امیدیه   نامه شماره فوق شهرداري در خصوص فروش کفپوش های گرانولی فرسوده […]