گزارش جلسه شماره ۶۳ مورخ ۹۴/۳/۶ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

گزارش جلسه شماره ۶۳ مورخ ۹۴/۳/۶ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش جلسه شماره ۶۳ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

 

جلسه کمیسیونها درتاریخ ۶/۳/۹۴ روز چهارشنبه ساعت ۳۰/۱۹ در محل شورای شهر با ذکر صلوات برگزار و موارد ذیل جهت بررسی به جلسه شورا ارجاع گردید.

۱-احداث ساختمان برزن میانکوه و تجهیز امکانات و نیروی انسانی در قسمتهای شهری و محلات شهر میانکوه.

۲-برنامه ریزی و طراحی نواحی چهارگانه خدمات شهری با امکانات و مدیریت مستقل زیر نظر مسئول واحد خدمات شهری.

۳-استرداد وجه واریزی آقای عبدالرضا علیزاده با احتساب ارزش افزوده به مبلغ ۱۵۷۷۷۶۲۳۶ ریال.

۴-تعرفه اصلاحیه پیشنهادی عوارض استفاده غیرکاربردی(تجاری).

۵-کمک و همیاری شوراهای اسلامی و شهرداری در زمینه مبارزه با معضل مواد مخدر و بهره مندی از امکانات و اعتبارات.

۶-اعزام پرسنل زحمت کش شهرداری به تعداد ۱۲۰ خانوار با هزینه هرخانواده به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به شهرمقدس مشهد- محمود آباد شمال اصفهان. 

 

نویسنده شورای اسلامی شهر امیدیه
نویسنده شورای اسلامی شهر امیدیه
شورای اسلامی شهر امیدیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *