گزارش جلسه شماره ۹۴ مورخ ۹۹/۵/۱۴کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

گزارش جلسه شماره ۹۴ مورخ ۹۹/۵/۱۴کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش جلسه شماره ۹۴ کمیسیون های مشترک شورای اسلامی شهر امیدیه

 

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای آقاجری رئیس شورا ضمن عرض خوشامدگویی به اعضاء وارد دستور کار جلسه شدند.

مذاکرات بند۱:  اهداء کارت هدیه به تعداد ۵۹ نفر نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی شهرداری به مبلغ هر نفر سه میلیون ریال به مناسبت عید غدیر خم پس از بحث و بررسی مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

مذاکرات بند۲: تفریغ بودجه سال ۹۸ شهرداری امیدیه به مبلغ ۳۷۶۸۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال طبق ماده ۷۶ وظایف شوراها پس از بحث و بررسی مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

 

نویسنده شورای اسلامی شهر امیدیه
نویسنده شورای اسلامی شهر امیدیه
شورای اسلامی شهر امیدیه

دیدگاه ها بسته شده است