۱۳۸۷-۰۷-۰۶

گزارش جلسه شماره ۳۵ مورخ ۷۸/۷/۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۵ شورای اسلامی شهر امیدیه     بدليل عدم حضور بموقع اعضاء جلسه رأس ساعت ۱۷ با صلوات حاضرين […]
۱۳۸۷-۰۳-۲۲

گزارش جلسه شماره ۱۱ مورخ ۷۸/۳/۲۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     جلسه رأس ساعت ۳۰/ ۱۸ با صلوات حاضرين شروع شد دستور جلسه […]
۱۳۷۹-۰۷-۰۹

گزارش جلسه شماره ۱۳۵ مورخ ۷۹/۷/۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۳۵ شورای اسلامی شهر امیدیه     پیرو درخواست دو سوم از اعضاء جلسه ای رأس ساعت ۳۰/ ۱۷با […]
۱۳۷۹-۰۷-۰۵

گزارش جلسه شماره ۱۳۳ مورخ ۷۹/۷/۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۳۳ شورای اسلامی شهر امیدیه     جلسه غیرعلنی رأس ساعت ۴۰/ ۱۶ مورخه ۵/ ۷/ ۷۹با صلوات حاضرین […]
۱۳۷۹-۰۷-۰۳

گزارش جلسه شماره ۱۳۲ مورخ ۷۹/۷/۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۳۲ شورای اسلامی شهر امیدیه     جلسه غیرعلنی رأس ساعت ۳۰/ ۱۴ با صلوات حاضرین آغاز گردید. ابتدا […]
۱۳۷۹-۰۶-۱۳

گزارش جلسه شماره ۱۲۹ مورخ ۷۹/۶/۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه     خلاصه موارد طرح سئوال و استیضاح: عدم اجرای مصوبات شورای شهر امیدیه […]