۱۳۹۲-۰۴-۱۶

گزارش جلسه شماره ۱۵۸ مورخ ۹۲/۴/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۵۸ شورای اسلامی شهر امیدیه        روز سه شنبه بر اساس دعوت قبلی از اعضاء شورای شهر […]
۱۳۹۱-۱۲-۱۵

گزارش جلسه شماره ۱۵۴ مورخ ۹۱/۱۲/۱۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۵۴ شورای اسلامی شهر امیدیه         روز سه شنبه جلسه هفتگی شورای شهر جهت بررسی و تصویب […]
۱۳۹۱-۱۱-۰۸

گزارش جلسه شماره ۱۴۸ مورخ ۹۱/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۴۸ شورای اسلامی شهر امیدیه          روز یکشنبه جلسه هفتگی شورای شهر در محل دفتر شورا با  […]
۱۳۹۱-۱۱-۰۴

گزارش جلسه شماره ۱۴۷ مورخ ۹۱/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۴۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     روز چهار شنبه جلسه هفتگی شورای شهر در محل دفتر شورا تشکیل […]
۱۳۹۱-۱۰-۲۶

گزارش جلسه شماره ۱۴۶ مورخ ۹۱/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۴۶ شورای اسلامی شهر امیدیه     روز سه شنبه جلسه هفتگی شورای شهر در محل دفتر شورا تشکیل […]
۱۳۹۱-۱۰-۱۲

گزارش جلسه شماره ۱۴۴ مورخ ۹۱/۱۰/۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۴۴ شورای اسلامی شهر امیدیه     جلسه رأس ساعت ۱۷ در محل شورای شهر تشکیل شد در این […]