۱۳۹۱-۰۹-۲۸

گزارش جلسه شماره ۱۴۲ مورخ ۹۱/۹/۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۴۲ شورای اسلامی شهر امیدیه          روز سه شنبه جلسه هفتگی شورای شهر در محل دفتر شورا […]
۱۳۹۱-۰۹-۲۱

گزارش جلسه شماره ۱۴۱ مورخ ۹۱/۹/۲۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۴۱ شورای اسلامی شهر امیدیه          روز سه شنبه جلسه هفتگی شورای شهر در محل دفتر شورا […]
۱۳۹۱-۰۸-۰۹

گزارش جلسه شماره ۱۳۹ مورخ ۹۱/۸/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۳۹ شورای اسلامی شهر امیدیه          روز سه شنبه جلسه هفتگی شورای شهر با اطلاع قبلی در […]
۱۳۹۱-۰۸-۰۲

صورتجلسه شماره ۱۳۷ مورخ ۹۱/۸/۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم صورتجلسه شماره ۱۳۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     روز سه شنبه جلسه هفتگی شورای شهر در محل دفتر شورا تشکیل گردید […]
۱۳۹۱-۰۷-۰۴

صورتجلسه شماره ۱۳۵ مورخ ۹۱/۷/۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم صورتجلسه شماره ۱۳۵ شورای اسلامی شهر امیدیه     روز سه شنبه جلسه هفتگی شورای شهر در محل دفتر شورا تشکیل شد […]
۱۳۹۱-۰۳-۱۶

صورتجلسه شماره ۱۲۹ مورخ ۹۱/۳/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم صورتجلسه شماره ۱۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه     جلسه ای در محل دفتر شورای شهر با حضور کلیه اعضاء برگزار شد […]