۱۴۰۱-۰۸-۰۹

گزارش جلسه شماره ۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۸ شورای اسلامی شهر امیدیه     پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ریاست شورای اسلامی […]
۱۴۰۱-۰۸-۰۸

گزارش جلسه شماره ۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ریاست شورای اسلامی […]
۱۴۰۱-۰۷-۰۶

گزارش جلسه شماره ۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۳ شورای اسلامی شهر امیدیه     -خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس […]
۱۴۰۱-۰۷-۰۶

گزارش جلسه شماره ۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۵ شورای اسلامی شهر امیدیه     -خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس […]
۱۴۰۱-۰۶-۱۲

گزارش جلسه شماره ۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۲ شورای اسلامی شهر امیدیه   -خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس از […]
۱۴۰۱-۰۶-۰۱

گزارش جلسه شماره ۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ریاست شورای اسلامی […]