۱۴۰۲-۰۳-۲۸

گزارش جلسه شماره ۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۷ شورای اسلامی شهر امیدیه     -خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس […]
۱۴۰۱-۱۲-۲۳

گزارش جلسه شماره ۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۶ شورای اسلامی شهر امیدیه       پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ریاست شورای […]
۱۴۰۱-۱۲-۱۶

گزارش جلسه شماره ۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۵ شورای اسلامی شهر امیدیه         پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ریاست […]
۱۴۰۱-۱۱-۰۲

گزارش جلسه شماره ۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۲ شورای اسلامی شهر امیدیه   -خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس از […]
۱۴۰۱-۰۹-۲۶

گزارش جلسه شماره ۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ریاست شورای اسلامی شهر […]
۱۴۰۱-۰۹-۰۸

گزارش جلسه شماره ۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   ۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات: پس از […]