۱۴۰۰-۰۱-۳۱

گزارش جلسه شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

۱۳۹۹-۱۲-۲۰

گزارش جلسه شماره ۱۰۵ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰۵ شورای اسلامی شهر امیدیه    
۱۳۹۹-۱۲-۲۰

گزارش جلسه شماره ۱۰۴ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰۴ شورای اسلامی شهر امیدیه     پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ریاست شورای اسلامی […]
۱۳۹۹-۱۲-۲۰

گزارش جلسه شماره ۱۰۳ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ریاست شورای اسلامی شهر […]
۱۳۹۹-۱۲-۲۰

گزارش جلسه شماره ۱۰۲ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰۲ شورای اسلامی شهر امیدیه    
۱۳۹۹-۱۱-۲۰

گزارش جلسه شماره ۱۰۱ مورخ ۹۹/۱۱/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰۱ شورای اسلامی شهر امیدیه     رأس ساعت ۱۵ جلسه انتخاب هیأت رئیسه سال چهارم در دوره پنجم […]