۱۴۰۰-۰۴-۱۶

گزارش جلسه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱۳ شورای اسلامی شهر امیدیه     مذاکرات بند۱: دفترچه ارزش منطقه اي عرصه و ارزش معاملاتي اعياني محدوده […]
۱۴۰۰-۰۴-۱۶

گزارش جلسه شماره ۱۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه     مذاکرات بند۱:  دفترچه تفريغ بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداري اميديه به مبلغ ۷۳۳۸۴۷۰۸۸۱۳۴ريال، […]
۱۴۰۰-۰۱-۳۱

گزارش جلسه شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

۱۳۹۹-۱۲-۲۰

گزارش جلسه شماره ۱۰۵ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰۵ شورای اسلامی شهر امیدیه    
۱۳۹۹-۱۲-۲۰

گزارش جلسه شماره ۱۰۴ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰۴ شورای اسلامی شهر امیدیه     پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ریاست شورای اسلامی […]
۱۳۹۹-۱۲-۲۰

گزارش جلسه شماره ۱۰۳ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ریاست شورای اسلامی شهر […]