۱۳۹۶-۰۳-۱۶

گزارش جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۹۶/۳/۱۶ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۳۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه در تاریخ ۱۶/۳/۹۶ساعت ۱۱ صبح (ماه مبارک رمضان)به […]
۱۳۹۶-۰۱-۲۷

گزارش جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۹۶/۱/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۳۰ شورای اسلامی شهر امیدیه   مقرر شد جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر امیدیه با موضوع استعفای شهردار […]
۱۳۹۵-۱۲-۲۱

گزارش جلسه شماره ۱۲۹ مورخ ۹۵/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۲۹ شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید  در تاریخ […]
۱۳۹۵-۱۲-۱۷

گزارش جلسه شماره ۱۲۸ مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه   مقرر بود جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۵ رأس ساعت ۱۶ […]
۱۳۹۵-۱۲-۰۲

گزارش جلسه شماره ۱۲۶ مورخ ۹۵/۱۲/۲ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۲۶ شورای اسلامی شهر امیدیه   بر اساس دعوت از اعضای شورای اسلامی شهر جلسه علنی شورا روز دوشنبه […]
۱۳۹۵-۱۱-۱۸

گزارش جلسه شماره ۱۲۵ مورخ ۹۵/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۲۵ شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه شورای اسلامی شهر امیدیه در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۵ ساعت ۳۰/۱۶ با حضور اعضاء […]