جلسات شورا

۱۳۹۹-۰۵-۲۸

گزارش جلسه شماره۹۵ مورخ ۹۹/۵/۲۸ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۵ شورای اسلامی شهر امیدیه   پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای آقاجری رئیس شورا […]
۱۳۹۹-۰۵-۱۵

گزارش جلسه شماره۹۴ مورخ ۹۹/۵/۱۵ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۴ شورای اسلامی شهر امیدیه   پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای آقاجری رئیس شورا […]
۱۳۹۹-۰۵-۱۴

گزارش جلسه شماره ۹۳ مورخ ۹۹/۵/۱۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۳ شورای اسلامی شهر امیدیه   پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای آقاجری رئیس شورا […]
۱۳۹۹-۰۴-۱۷

گزارش جلسه شماره۹۲ مورخ ۹۹/۴/۱۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۲ شورای اسلامی شهر امیدیه       پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای آقاجری […]
۱۳۹۹-۰۳-۲۷

گزارش جلسه شماره۹۱ مورخ ۹۹/۳/۲۷ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۱ شورای اسلامی شهر امیدیه   پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای آقاجری ضمن عرض […]
۱۳۹۹-۰۳-۲۴

گزارش جلسه شماره۹۰ مورخ ۹۹/۳/۲۴ شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره۹۰ شورای اسلامی شهر امیدیه     پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای آقاجری رئیس شورا  […]