۱۳۹۹-۰۵-۲۸

گزارش جلسه شماره ۹۵ مورخ ۹۹/۵/۲۸ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۵ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه     پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای […]
۱۳۹۹-۰۵-۱۴

گزارش جلسه شماره ۹۴ مورخ ۹۹/۵/۱۴ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۴ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   در ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت گردید. سپس رئیس […]
۱۳۹۹-۰۵-۱۴

گزارش جلسه شماره ۹۳ مورخ ۹۹/۵/۱۴ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۳ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه     در ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت گردید. سپس […]
۱۳۹۹-۰۴-۱۷

گزارش جلسه شماره ۹۲ مورخ ۹۹/۴/۱۷ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۹۲ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   در ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت گردید. سپس رئیس […]
۱۳۹۹-۰۲-۱۶

گزارش جلسه شماره ۸۸ مورخ ۹۹/۲/۱۶ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۸۸ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه     در ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت گردید. سپس […]
۱۳۹۹-۰۱-۲۵

گزارش جلسه شماره ۸۶ مورخ ۹۹/۱/۲۵ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۸۶ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه     در ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت گردید. سپس […]