۱۳۹۸-۱۲-۲۷

گزارش جلسه شماره ۸۵ مورخ ۹۸/۱۲/۲۷ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۸۵ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه     در ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت گردید. سپس […]
۱۳۹۸-۱۱-۰۷

گزارش جلسه شماره ۸۲ مورخ ۹۸/۱۱/۷ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۸۲ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه     در ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت گردید. سپس […]
۱۳۹۸-۱۱-۰۵

گزارش جلسه شماره ۸۳ مورخ ۹۸/۱۱/۵ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۸۳ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   در ابتدا جلسه آیاتی از کلام الله مجید قرائت گردید. سپس […]
۱۳۹۸-۱۰-۲۵

گزارش جلسه شماره ۸۰ مورخ ۹۸/۱۰/۲۵ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۸۰ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه     پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آقای […]
۱۳۹۸-۱۰-۲۴

گزارش جلسه شماره ۷۹ مورخ ۹۸/۱۰/۲۴ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۹ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   در ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت گردید. سپس رئیس […]
۱۳۹۸-۰۵-۲۰

گزارش جلسه شماره ۷۰ مورخ ۹۸/۵/۲۰ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۰ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   بسمه تعالی صورتجلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه دوره پنجم […]