۱۳۹۵-۰۹-۲۱

گزارش جلسه شماره ۱۱۹ مورخ ۹۵/۹/۲۱ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱۹ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه در تاریخ ۲۱/۹/۹۵ ساعت […]
۱۳۹۵-۰۸-۲۹

گزارش جلسه شماره ۱۱۸ مورخ ۹۵/۸/۲۹ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱۸ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه در تاریخ۲۹/۸/۹۵ساعت ۱۳ با […]
۱۳۹۵-۰۷-۰۵

گزارش جلسه شماره ۱۱۳ مورخ ۹۵/۷/۵ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱۳ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه در تاریخ ۵/۷/۹۵ ساعت […]
۱۳۹۵-۰۶-۰۳

گزارش جلسه شماره ۱۱۱ مورخ ۹۵/۶/۳ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱۱ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   بر اساس دعوت نامه مورخ ۳/۶/۹۵ از  اعضاء شورای اسلامی شهر […]
۱۳۹۵-۰۵-۰۴

گزارش جلسه شماره ۱۱۰ مورخ ۹۵/۵/۴ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱۰ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه در تاریخ ۴/۵/۹۵ ساعت […]
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

گزارش جلسه شماره ۱۰۸ مورخ ۹۵/۴/۱۹ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۰۸ هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه      جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر امیدیه در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۵ […]