۱۳۹۶-۰۷-۲۴

گزارش جلسه شماره ۱۲ مورخ ۹۶/۷/۲۴ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۲ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون خدمات شورای شهر روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۴ ساعت ۱۷ […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۷

گزارش جلسه شماره ۱۱ مورخ ۹۶/۷/۱۷ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون شورای اسلامی شهرامیدیه روز دوشنبه مورخ ۱۷/۷/۹۶ ساعت ۱۷ […]
۱۳۹۴-۰۷-۰۱

گزارش جلسه شماره ۷۵ مورخ ۹۴/۷/۱ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۵ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه        جلسه کمیسیون خدمات و بهداشت شهر با تلاوتی چند از […]
۱۳۹۳-۱۰-۰۳

گزارش جلسه شماره ۴۵ مورخ ۹۳/۱۰/۳ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۵ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه          جلسه کمیسیون خدمات و بهداشت شهر با تلاوتی چند […]
۱۳۹۳-۰۹-۰۵

گزارش جلسه شماره ۴۳ مورخ ۹۳/۹/۵ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۳ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون خدمات و بهداشت شهر با تلاوتی چند از کلام […]
۱۳۹۳-۰۷-۲۶

گزارش جلسه شماره ۴۰ مورخ ۹۳/۷/۲۶ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۰ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون خدمات و بهداشت شهر با تلاوتی چند از کلام […]