۱۳۹۴-۰۷-۰۱

گزارش جلسه شماره ۷۵ مورخ ۹۴/۷/۱ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۵ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه        جلسه کمیسیون خدمات و بهداشت شهر با تلاوتی چند از […]
۱۳۹۳-۱۰-۰۳

گزارش جلسه شماره ۴۵ مورخ ۹۳/۱۰/۳ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۵ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه          جلسه کمیسیون خدمات و بهداشت شهر با تلاوتی چند […]
۱۳۹۳-۰۹-۰۵

گزارش جلسه شماره ۴۳ مورخ ۹۳/۹/۵ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۳ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون خدمات و بهداشت شهر با تلاوتی چند از کلام […]
۱۳۹۳-۰۷-۲۶

گزارش جلسه شماره ۴۰ مورخ ۹۳/۷/۲۶ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۰ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون خدمات و بهداشت شهر با تلاوتی چند از کلام […]
۱۳۹۳-۰۴-۰۳

گزارش جلسه شماره ۳۳ مورخ ۹۳/۴/۳ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۳ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه    جلسه کمیسیون خدمات و بهداشت شهر با تلاوتی چند از کلام […]
۱۳۹۳-۰۳-۱۰

گزارش جلسه شماره ۳۰ مورخ ۹۳/۳/۱۰ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۳۰ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون خدمات شهر با تلاوتی چند از کلام الله مجید […]