۱۳۹۳-۰۱-۲۶

گزارش جلسه شماره ۲۷ مورخ ۹۳/۱/۲۶ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۷ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون خدمات شهر با تلاوتی چند از کلام الله مجید […]
۱۳۹۲-۱۱-۱۳

گزارش جلسه شماره ۲۱ مورخ ۹۲/۱۱/۱۳ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۱ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون خدمات شهر با تلاوتی چند از کلام الله مجید […]
۱۳۹۲-۱۰-۰۸

گزارش جلسه شماره ۱۶ مورخ ۹۲/۱۰/۸ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۶ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون خدمات شهر با تلاوتی چند از کلام الله مجید […]
۱۳۹۲-۰۸-۲۷

گزارش جلسه شماره ۱۴ مورخ ۹۲/۸/۲۷ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۴ کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر امیدیه   در مورخه ۲۷/۸/۹۲ روز دوشنبه ساعت۳۰/۱۶ جلسه ای با حضور امضاء […]