۱۳۹۷-۰۱-۲۷

گزارش جلسه شماره ۲۷ مورخ ۹۷/۱/۲۷ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۲۷ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱/۲۷ رأس ساعت ۱۶ […]
۱۳۹۶-۱۰-۱۸

گزارش جلسه شماره ۱۸ مورخ ۹۶/۱۰/۱۸ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۸ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر روزدوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۱۶:۱۵ با قرائت […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۴

گزارش جلسه شماره ۱۲ مورخ ۹۶/۷/۲۴ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۲ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۴ ساعت ۱۷:۱۵ […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۷

گزارش جلسه شماره ۱۱ مورخ ۹۶/۷/۱۷ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۱۱ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه       جلسه روز دوشنبه مورخ۱۷/۷/۹۶ساعت ۳۰/۱۷ با قرائت آیاتی از کلام […]
۱۳۹۴-۰۷-۰۴

گزارش جلسه شماره ۷۵ مورخ ۹۴/۷/۴ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۷۵ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون فرهنگی روز چهارشنبه مورخ ۱/۷/۹۴ ساعت ۱۳ در سالن […]
۱۳۹۳-۱۰-۰۳

گزارش جلسه شماره ۴۵ مورخ ۹۳/۱۰/۳ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش جلسه شماره ۴۵ کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر امیدیه   جلسه کمیسیون فرهنگی در مورخه ۳/۱۰/۹۳ روز چهارشنبه ساعت ۱۵ در […]